Οφθαλμολογικό Ιατρείο: Dr. Φαράντζος Π. Γεώργιος

farantzos-ofthalmiatros.gr
Πελάτης:

Dr. Φαράντζος Π. Γεώργιος

Τεχνολογίες:

WordPress, PHP, HTML5, CSS, JavaScript, MySQL

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Managed WordPress Hosting

Κατηγορία:

Ιστοσελίδα

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το farantzos-ofthalmiatros.gr δίνοντας έμφαση στο λιτό και responsive design.

Σχετικά Έργα