Γυμναστήριο Freemotion

freemotion-lamia.gr
Πελάτης:

Γυμναστήριο Freemotion Λαμία

Τεχνολογίες:

WordPress, PHP, HTML5, CSS, JavaScript, MySQL, AMEA Accessibility

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Managed WordPress Hosting, WPML

Κατηγορία:

Ιστοσελίδες

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το freemotion-lamia.gr δίνοντας έμφαση στο λιτό και responsive design καθώς και στην προσαρμοστικότητα ανάγνωσης από άτομα με ειδικές ανάγκες.