Έπιπλο – Ρίζου Χριστίνα

rizouxristina.gr
Πελάτης:

Ρίζου Χριστίνα

Τεχνολογίες:

WordPress, PHP, HTML5, CSS, JavaScript, MySQL

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Managed WordPress Hosting

Κατηγορία:

Ιστοσελίδα

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το rizouxristina.gr δίνοντας έμφαση στο λιτό και responsive design.