Αφοί Κων. Κατσαντώνη

katsantonis-podilata.gr
Πελάτης:

Αφοί Κων. Κατσαντώνη

Τεχνολογίες:

CMS, WordPress, PHP, HTML5, CSS, JavaScript, MySQL

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Managed WordPress Hosting

Κατηγορία:

Eshop

Η κατασκευή της ιστοσελίδας των Αφών Κων. Κατσαντώνη βασίστηκε στο λιτό και ευχάριστο design.