Δίπτυχο φυλλάδιο

Φυλλάδιο
17 Ιουλίου 2017
RESET MEDIA ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Φυλλάδιο Α5
17 Ιουλίου 2017

Σχεδιασμός, κείμενο, εκτύπωση δίπτυχου εντύπου με τετραχρωμία σε χαρτί illustration.