Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

  Εμφάνιση όλων

  Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

  Αγαπητοί μας πελάτες,

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με υποβολή αιτήσεων από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων.

   

   

  Μεταξύ των άλλων δαπανών οι οποίες δύναται να επιχορηγηθούν από το περιγραφόμενο πρόγραμμα και είμαστε σε θέση ως εταιρεία να σας υποστηρίξουμε είναι και αυτές της Διαφήμισης, της προβολής και του branding.

  Πιο αναλυτικά παρατίθενται κάτωθι τα ανώτατα όρια για κάθε επιλέξιμη δαπάνη όπως προβλέπει το πρόγραμμα:

  1. Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένου Λογισμικού

  • Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (4.000€)
  • Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας επιχείρησης (2.500€)

  2. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

  • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας (6.000€ / προϊόν)
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας (2.000€ / προϊόν)
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (2.000€)

  3. Ψηφιακή Προβολή

  • Προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ. Google, Facebook, YouTube κ.ο.κ.) (1.000€ / μήνα και μέχρι 12 μήνες)
  • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. Email Marketing, Newsletter Campaign, Web Banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) (2.000€)

   

   

  Εάν ενδιαφέρεστε για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες στις οποίες μπορεί να σας υποστηρίξει η Reset Media, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς.