Λίγα λόγια για το έργο

Η κατασκευή της ιστοσελίδας για το Kalivas Estates είχε σαν στόχους την διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων χωρισμένων σε πολλές κατηγορίες και την παρουσίαση τους κατά τέτοιο τρόπο που να μην κουράζουν τον επισκέπτη.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ:  http://www.kalivasestate.gr

Κατηγορία

Ιστοσελίδες/E-shops

Πρόσφατα έργα