Κατηγορία

Φυλλάδια

Λίγα λόγια για το έργο

Σχεδιασμός, κείμενο, εκτύπωση τρίπτυχου φυλλαδίου με τετραχρωμία σε χαρτί Velvet

Πρόσφατα έργα