Κατηγορία

Φυλλάδια

Λίγα λόγια για το έργο

Σχεδιασμός, κείμενο, εκτύπωση δίπτυχου εντύπου με τετραχρωμία σε χαρτί illustration.

Πρόσφατα έργα